Allerede kunde hos Data Ansvar? Tilgå din GDPR Platform.

arrow_outwardGDPR Platform

Bøderne kan være store

Sørg for at du har din GDPR i orden.

Der tales ofte om store bøder, men sanktionerne kan også være påbud, forbud eller der kan udtales kritik inden der indstilles til bøder.

I Danmark er det Datatilsynet, der indstiller til bøder mv.

Bødestørrelsen kan være op til 4% af virksomhedens globale omsætning.

På denne side kan du se, hvilke bøder der gives for overtrædelse af Persondataforordningen på europæisk plan:

https://www.enforcementtracker.com/