Allerede kunde hos Data Ansvar? Tilgå din GDPR Platform.

arrow_outwardGDPR Platform

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos DataAnsvar ApS

DataAnsvar ApS passer godt på dine persondata. Her kan du læse om hvordan vi behandler dine persondata og hvilke rettigheder du har.

1. Rollen som dataansvarlig

DataAnsvar er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig når du er kunde hos os eller henvender dig til os eller besøger hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte Finn Allan Larsen - Telefon: 40706558 - Mail: finn@dataansvar.dk, hvis du har spørgsmål vedr. behandlingen af personoplysninger.

2. Behandling af personoplysninger

Vi indsamler kun de personoplysninger som du selv giver os. Personoplysninger anvendes ikke til profilering eller til automatiske afgørelser. Kategorien af oplysninger vil typisk være almindelige personoplysninger som navn, telefonnummer og e-mail, altså typiske B2B personoplysninger. Som leverandør af rådgivningsydelser vil vi også indsamle og behandle betalingsoplysninger. Vi behandler ikke fortrolige eller følsomme oplysninger.

3. Formålet med behandlingen

Hvis du henvender dig til os via telefon, e-mail eller direkte meddelelser er det nødvendigt at vi gemmer dine kontaktinformationer med det formål at kunne vende tilbage på din henvendelse.Formålet kan også være efter aftale at levere vores tjenesteydelser til dig og din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, funktioner og produktmuligheder, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.

4. Retsgrundlaget

Vores ret til at behandle dine personoplysninger (hjemmel) er den indgåede aftale/kontrakt/bestilling jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b, og/eller lovgivning  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 c, og/eller for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, (medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn)  jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er markedsføring af nye ydelser/produkter.

5. Slettepolitik

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning. For eksisterende kunder slettes data ikke, så længe vi har et kundeforhold til dig. Hvis du henvender dig til os og vi ikke efterfølgende indgår en aftale, så sletter vi dine oplysninger efter 24 måneder.

6. Modtagere af personoplysninger

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og systemer, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores databehandlere gælder der, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikre at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR. Vi anvender Outlook som bliver leveret af Microsoft i USA. Som passende garanti for sikker overførsel har vi sikret os at Microsoft er en del af EU-US Data Privacy Framework Program og vi har indgået en SCC-kontrakt med Microsoft. 

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, banker, revisorer, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

• Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.

• Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

• Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.

• Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

• Du har ret til at få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Opdatering af privatlivspolitikken

Privatlivspolitikken er senest opdateret d. 4. oktober 2023.